DiLeone's Italian Restaurant

Robert Mondavi Cabernet Sauvignon